Když jsme v roce 2007 poprvé navštívili v Arandu místní „jednotřídku", seděla tam mezi hrstkou kluků na špinavé cementové podlaze jen jedna holčička. Byla to dcerka Muhamada Anvara, který ve škole již po třicet let stále učí ve svém volném čase, který vyšetří mezi prací na vlastním políčku či vzdálených pastvinách vysoko nad údolním ledovcem. Muhamad Anvar je prvním obyvatelem Arandu, který kdy získal středoškolské vzdělání, a protože úpřimně věřil v jeho sílu, chtěl se o získané vědomosti rozdělit s ostatními vesničany, hlavně pak s jejich dětmi.

Začal je proto učit ve svém miniaturním domku u zakouřeného ohniště, později pak v jednotřídce, kterou v Arandu postavil Raja Azam Khan, osvícený potomek bývalé kašmírské šlechty ze Shigaru. Zápasit v Arandu s negramotností je o to komplikovanější, že mateřským jazykem zdejších horalů je forma archaické tibetštiny zvané balti, jejíž psanou podobu místní vůbec neznají a která se od národního jazyka Pákistánu urdu liší asi jako čeština od francouzštiny. Navzdory všem těžkostem Anvar svoji víru v sílu vzdělání nikdy nevzdal a z nepatrné jiskřičky se mu téměř sysifovským úsilím postupně podařilo rozdmýchat sílící plamínek. Po letech vzešli z žáků jeho školičky i další maturanti včetně našeho zdravotníka Najafa Alího, který v „Czech hospital" zachránil od roku 2010 již stovky životů.

foto z původní školyfoto z původní školyfoto z původní školyfoto z původní školyfoto z původní školyfoto z původní školy

K Anvarovu úsilí jsme se od roku 2007 vedle zajišťování chodu nemocnice připojili i my. V roce 2012 jsme jeho „jednotřídku" zrekonstruovali a rozšířili o další místnost na „dvoutřídku". Opravili a zasklili jsme okna, natřeli podlahy a na džípech jsme ze Skardu dovezli nové školní stoly, které jsme natřeli veselými barvami. Počet žáků se poté zdvojnásobil a k naší velké radosti do školy začalo postupně chodit i více dívek. Podařilo se nám vybojovat i jednoho trvale státem placeného učitele, ke kterému později přibyli dva další z Anvarovy dílny.

rozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídkyrozšíření školy a předání dvoutřídky

V roce 2018 jsme obyvatelům Arandu předali i školní internát, který jsme vybudovali ve Skardu, aby ti nejnadanější žáci z hor mohli navštěvovat zdejší střední školy, případně nedávno vzniklou Karakorum University.

Stavba internátu ve SkarduStavba internátu ve SkarduStavba internátu ve SkarduStavba internátu ve SkarduHotový internátHotový internát Czech hostel

Tak jako všechny země a státy, zachvátila pandemie covidu 19 se všemi špatnými důsledky i Pákistán. Navzdory tomu ale svět počátkem tohoto roku obletěla radostná zpráva, že se po mnoha letech dovršila snaha o první zimní výstup na vrchol hory K2. Uzavřela se tím dlouholetá éra zimního dobývání osmitisícovek naší planety a všichni jsme v tom viděli symbol nezdolnosti lidstva navzdory všem protivenstvím.

Přivítání šerpů

Před několika dny mně Najaf Ali poslal na Whatsapp záběry ,které sice neobletěly svět, ale přesto v nich spatřuji symbol nezdolnosti lidstva. V Karakorumu již od poloviny listopadu nastala zima a jako každým rokem se i obyvatelé Arandu přestěhovali do svých podzemních místností. V jedné z nich ale začala fungovat zimní dívčí škola! Podívejte se, co těch malých štěbetajících holek se tam teď učí číst a psát...

Klidný advent, radostné Vánoce 2021 a mnoho štěstí v novém roce 2022!
Za Czech Hospital z.s. přeje Dina Štěrbová

­